RSM40-8-385M-405M

mapsSAV.8-21.01 THE SUN AVENUE, 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, TP. HCM

phone Hotline : 0937669985 - 02862872067

Tiếng Việt Tiếng Anh
RSM40-8-385M-405M

RSM40-8-385M-405M

  • 0
  • 511

Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Risen 385m-405m

Đầu ra: 385-405Wp

Hiệu suất modules:21,1%

Kích thước Modules: 1754mm * 1096mm * 30mm

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Vietnga

 

Sản phẩm Khác

RSM120-6-330M-350M

Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Risen 330m-350m

Đầu ra: 330-350Wp

Hiệu suất modules:21,0%

Kích thước Modules: 1689mm * 996mm * 35mm

RSM110-8-530BMDG-550BMDG

Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Risen 530BMDG-550BMDG

Đầu ra: 530-550Wp

Hiệu suất modules:21,0%

Kích thước Modules: 2384mm * 1096mm * 30mm

 

 

RSM40-8-390M-410M

Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Risen 390m-410m

Đầu ra: 390-410Wp

Hiệu suất modules:21,3%

Kích thước Modules: 1754mm * 1096mm * 30mm

Leapton - LP166*166-M-60-MH

Tấm pin năng lượng mặt trời LP166*166-M-60-MH

Công suất :380w

Hiệu suất Modules :19,5%~20,5%

Kích thước Modules :1765mm*1048mm*30mm

CANADIA - HIKU5

Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian Hiku5

Công suất: 500W

Hiệu suất Modules: 21,2%

Kích thước Modules:2252mm*1048mm*35mm

Leapton-LP166*166-M-72-MH

Tấm pin năng lượng mặt trời  LP 166*166-M-72-MH

Đầu ra: 430-455W

Hiệu suất modules:19,5%-20,4%

Kích thước Modules: 2108mm * 1048mm * 30mm

 

 

Leapton -LP182*182-M-72-MH

Tấm pin năng lượng mặt trời LP182*182-M-72-MH

Công suất :550w

Hiệu suất Modules :20,51%~21,28%

Kích thước Modules :2279mm*1134mm*35mm

Leapton - LP 210*210-M-66-MH

Tấm pin năng lượng mặt trời  LP 210*210-M-66-MH

Đầu ra: 650-665W

Hiệu suất modules:20,92%-21,14%

Kích thước Modules: 2384mm * 1303mm * 35mm

Trang chủ
So sánh(0/4)